BẢN TIN TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN XÃ, PHƯỜNG TUẦN THỨ 41 (02/10 – 08/10).

Thứ bảy - 07/10/2023 00:22 64 0
Trong tuần 41 (02/10 - 08/10) vừa qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã tổ chức được nhiều hoạt động, nhiều phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương.
hoạt động tuần qua của Mặt trận các xã, phường
hoạt động tuần qua của Mặt trận các xã, phường
       1. Mặt trận phường An Phú: 1) Tổ chức giám sát việc thực hiện quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Bộ chính trị đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và Chủ tịch Hội LHPN phường; 2) Tổ chức ra mắt mô hình khu dân cư không có động vật thả rông và phát động phong trào nhà tôi có bình chữa cháy; 3) Tổ chức giám sát đối với công trình mái che trường Mẫu Giáo Rạng Đông; 4) Phối hợp hoà giải 2 vụ tranh chấp trong nội bộ Nhân dân; 5) Phối hợp triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2023); rà soát bình xét hộ nghèo năm 2023 và bốc thăm giải bóng đá các tộc họ văn hoá trên địa bàn phường An Phú.
Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú
       2. Mặt trận phường Hòa Thuận: 1) Tham gia khảo sát cùng với thành phố về các dự án ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường; 2) Phối hợp tuyên truyền vận động hộ dân nhận tiền đền bù để giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư Thuận Trà; 3) Phối hợp UBND phường tham gia hòa giải  01 vụ về tranh chấp đất đai.
Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Thuận
       3. Mặt trận xã Tam Phú: 1) Tổ chức giám sát công trình: Trụ sở Công an xã và Cống qua đường thôn Phú Thạnh; 2) Tổ chức kiểm tra công tác mặt trận năm 2023; 3) Tham gia vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nội đồng, kênh mương thoát nước tại 6/7 thôn; 4) Tổ chức ra mắt mô hình “Tôn giáo chung tay cùng KDC bảo vệ môi trường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”; 5) Triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).
Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Phú
       4. Mặt trận phường Hòa Hương: 1) Họp rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 và chuẩn nghèo đa chiều giai doạn 2022-2025; 2) Họp xét mức độ khuyết tật theo Nghị định 28 của Chính phủ cho 8 trường hợp; 3) Phối hợp tổ chức Lễ phát động "Nhà tôi có bình chữa cháy; 4) Họp triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền Luật thực hiện QCDC ở cơ sở và phát động "Nhà tôi có bình chữa cháy" ở 7 khu dân cư; 5) Kiểm tra công tác Mặt trận khu dân cư và chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác kiểm tra cuối năm của Mặt trận thành phố.
 Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hương
       5. Mặt trận xã Tam Ngọc: 1) Tổ chức Diễn đàn góp ý đội ngũ cán bộ công chức và lực lượng công an xã năm 2023; 2) Tổ chức giám sát việc thu, nộp chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước, thu chi các khoản vận động nhân dân đê xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và các khoản khác đối với 2 thôn Ngọc Bích và Hòa Lang từ năm 2022 đến nay; 3) Thành lập 3 ban giám sát cộng đồng và tiến hành giám sát các công trình đan thi công trên địa bàn xã; 4) Phối hợp cùng UBND triển khai đánh giá hộ nghèo, cận nghèo năm 2023; 5) Tham mưu Đảng ủy ban hành công văn chỉ đạo Đại Hội Mặt trận hết nhiệm kỳ và Hội nghị Ban công tác Măt trận ở khu dân cư;
Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Ngọc
       6. Mặt trận xã Tam Thăng: 1) Phối hợp với UBND hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023; 2) Phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành đoàn thể đi tình nguyện về với đơn vị kết nghĩa xã LaDêê, huyện Nam Giang; 3) Phối hợp UBND hòa giải thành công 3 vụ tranh chấp đất đai trên địa bàn xã; 4) Tham gia Hội đồng xét duyệt cấp giấy CNQSD đất.
Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Thăng
       7. Mặt trận phường Phước Hòa: 1) Phối hợp phát động phong trào " Nhà tôi có bình chữa cháy"; Phát động Cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính và phát động phong trào thi đua trong thực hiện CCHC gắn với chuyển đổi số, hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia 01/10; 2) Tham mưu triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; 3) Ban hành kế hoạch, quyết định giám sát việc thực hiện Quy định 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú tại Chi bộ khối phố; 4) Tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận khu dân cư năm 2023; 5) Họp giải quyết đơn kiến nghị của Ông Võ Đức Châu liên quan dự án đường Bạch Đằng và hạ tầng kỹ thuật KDC phía tây đường Bạch Đằng.
Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Hoà
       8. Mặt trận phường An Xuân: 1) Ban Giám sát đầu tư cộng đồng nghiệm thu kỹ thuật công trình nâng cấp cải tạo đường kiệt và mương thoát nước (kiệt 57 huỳnh thúc kháng, 364 phan châu trinh); 2) Tiếp tục triển khai kế hoạch và phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” đến các khu dân cư; 3) Phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai các hoạt động “Ngày hội Tháng 10”; 4) Phối hợp với UBND phường triển khai các hoạt động tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số phường.
Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Xuân
       9. Mặt trận phường Trường Xuân: 1) Kiểm tra hoạt động Mặt trận ở 5/5 đơn vị khu dân cư; 2) Triển khai công tác hoạt động tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18/11) và phát động phong trào "nhà tôi có bình chữa cháy"; 3) Giám sát đầu tư cộng đồng tuyến đường giao thông tại khối phố Đồng Sim; 4) Tham gia giải quyết vướng mắc của 1 số hộ dân về vỉa hè Trần Cao Vân; 5) Nghiệm thu kỷ thuật công trình kênh mương nội đồng Xuân Nam - Xuân Đông
Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trường Xuân
       10. Mặt trận phường Tân Thạnh: 1) Họp Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và giám sát công trình xây dựng nhà sinh hoạt khối phố Trường Đồng; 2) Tổ chức giám sát UBND phường về thực hiện các chính sách đối với Người có công trên địa bàn phường; 3) Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và các ban bảo đảm phục vụ chuẩn bị Đại hội Mặt trận phường, Ban hành Kế hoạch tổ chức và tuyên truyền Đại hội Mặt trận phường; 4) Tham gia nghiệm thu các công trình xây dựng hoàn thành trên địa bàn phường. 5) Làm việc với khối phố Hoà Nam chuẩn bị ra mắt mô hình về bảo vệ môi trường và phát động trang bị bình chữa cháy tại các tổ đoàn kết ở khu dân cư. 6) Phối hợp triển khai kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền nam nhân kỷ niệm 20 năm ngày Hội đại đoàn kết toàn dân và 93 thành lập Hội Nông dân Việt Nam
Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thạnh
       11. Mặt trận xã Tam Thanh: 1) Tham gia nghiệm thu công trình bờ kè biển; 2) Tổ chức giám sát chi bộ công an theo kế hoạch; 3) Tổ chức hội nghị phản biện kế hoạch xây dựng Làng nghệ thuật công đồng Tam Thanh gắn với phát triển du lịch tại địa phương giai đoạn 2023 – 2030; 4) Kiểm tra công tác Mặt trận cuối năm và đánh giá xếp loại đối với khu dân cư.
Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Thanh
       12. Mặt trận phường An Mỹ: 1) Tổ chức Diễu hành cờ hồng, tuyên truyền lưu động trên tất cả các tuyến đường và phát động hưởng ứng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân khối phố Mỹ Bắc, tặng 10 bình chữa cháy cho 10 hộ  khó khăn của khối phố Mỹ Bắc; (2) Thăm và hỗ trợ đột xuất cho hộ khó khăn khối phố Mỹ Nam (2.000.000 đồng); (3) Triển khai công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc; (4) Tổ chức tiếp công dân định kỳ, Mô hình “ Ngày thứ 5 nghe dân nói” thực hiện tại khối phố Mỹ Băc và Mỹ Hiệp; (5) BTT làm việc với Chùa Hòa Quang liên quan đến việc phát động mô hình “ Tôn giáo chung tay cùng khu dân cư bảo vệ môi trường”
Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Mỹ
       13. Mặt trận phường An Sơn: 1) Hướng dẫn cài đặt định danh điện tử; 2) Phối hợp phát đông nhà tôi có bình chữa cháy; 3) Tham gia họp xét nguồn gốc đất, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng dự án khu dân cư số 4
Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Sơn
 

Nguồn tin: Tổng hợp:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DDK
DTC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây