BẢN TIN TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN XÃ, PHƯỜNG TUẦN THỨ 44 (23/10-29/10).

Thứ sáu - 27/10/2023 23:56 378 0
Trong tuần 44 (23/10 - 29/10) vừa qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã tổ chức được nhiều hoạt động, nhiều phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương.
Hình Tam Kỳ
Hình Tam Kỳ
       1. Mặt trận xã Tam Thăng: 1) Phối hợp với ngành liên quan kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã; 2) Phối hợp UBND chấm điểm gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa và khu dân cư văn hóa; 3) Phối hợp UBND tiếp công dân và hoà giải thành công 01 vụ tranh chấp liên quan đến đất đai trong nhân dân; 4) Tham gia hội động xét duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 5) Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tiếp tục giám sát các công trình đang xây dựng trên địa bàn xã.
       Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Thăng
       2. Mặt trận phường Hòa Thuận: 1) Phối hợp UBND phường tổ chức ngày hội công dân số; 2) Triển khai kế hoạch ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; 3) Phối hợp Quân sự phường chuẩn bị lực lượng tham gia giải bóng chuyền nam
       Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Thuận
       3. Mặt trận phường Hòa Hương: 1) Tham dự họp Nhân dân công khai dự thảo phương án sửa chữa kênh N24 Hương Trà Tây; 2) Tổ chức Hội nghị họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động trong "Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc"; 3) Tham gia họp xét nguồn gốc đất 02 trường hợp; 4) Phối hợp với UBND phường tổ chức họp xét, đánh giá danh hiệu “Khối phố văn hóa”; 5) Tổ chức phát động phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" lồng ghép tuyên truyền Luật thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đến 7/7 khối phố; 6) Phối hợp với UBND phường về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Đô thị Việt Nam.
       Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hương
       4. Mặt trận xã Tam Ngọc: 1) Tổ chức trực báo Khu dân cư để nắm tình hình, đăng ký khu dân cư làm điểm và một số nội dung cần thiết để chuẩn bị các hoạt động nhân “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư và kỷ niệm ngày MTDTTN (18/11); 2) Chỉ đạo các khu dân cư cung cấp hồ sơ để đánh giá chất lượng cuối năm; 3) Tổ chức giám sát và nghiệm thu các tiểu mục công trình đang thi công trên địa bàn xã; 4) Tổ chức tập luyện đội bóng chuyền để chuẩn bị tham gia giải bóng chuyền do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp tổ chức; 5) Tham gia tập huấn các quy định đánh giá, xét công nhận và việc thiết lập hồ sơ công nhân xã Nông thôn mới nâng cao, thôn Nông thôn mới kiễu mẫu.
       Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Ngọc
       5. Mặt trận phường An Sơn: 1) Phối hợp tổ chức họp bình xét đề nghị công nhận danh hiệu, “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá” năm 2023 và phường đạt chuẩn văn minh đô thị 4 năm liền 2020-2023; 2) Họp triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và hướng dẫn các khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân; 3) Phối hợp rà soát đánh giá phân loại hộ nghèo, cận nghèo năm 2024.
       Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Sơn
       6. Mặt trận xã Tam Thanh: 1) Tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa trên địa bàn xã; 2) Tiếp tục giám sát công trình trụ sở công an xã; 3) Giao ban với các khu dân cư chuẩn bị cho công tác tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
       Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Thanh
       7. Mặt trận phường An Phú: 1) Tổ chức khai mạc giải bóng đá các tộc họ văn hoá chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/1930- 18/11/2023); 2) Phối hợp xét nguồn gốc đất dự án khu dân cư Đông Nam phường An Phú; 3) Phối hợp hoà giải thành 4 đơn tranh tranh chấp trong Nhân dân; 4) Tổ chức vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng thi công dự án đường từ ngã ba bà Tá đi DX3;
       Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú
       8. Mặt trận phường Trường Xuân: 1) tổ chức giám sát công trình tại Nghĩa trang liệt sĩ và Trường Mẫu giáo Ánh Dương; 2) Tham gia họp xét tộc họ văn hóa, khối phố văn hóa năm 2023; 3) Triển khai chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia giải Bóng chuyền nam do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Ban chỉ huy quân sự thành phố phối hợp tổ chức; 4) Chấm điểm thi đua của các đơn vị khu dân cư năm 2023; 5) Tổ chức triển khai các hoạt động ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023; 6) Họp xét, hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp 70 triệu đồng.
       Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trường Xuân
       9. Mặt trận phường Tân Thạnh: 1) Giám sát đầu tư của cộng đồng các công trình xây dựng trên địa bàn phường; 2) Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023; 3) Luyện tập tham gia giải bóng chuyền nam nhân kỷ niệm 93 năm ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc và 20 năm ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc; 4) Phối hợp rà soát đánh giá các tiêu chí xây dựng đơn vị học tập năm 2023; 5) Phối hợp cùng UBND triển khai chấm điểm các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (đánh giá các Tộc họ văn hóa năm 2023).   
       Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thạnh
       10. Mặt trận xã Tam Phú: 1) Họp triển khai kế hoạch tham gia giải bóng chuyền nam năm 2023, do Mặt trận thành phố và Ban chủ huy Quân sự thành phố Tam Kỳ tổ chức; 2) Chuẩn bị các nội dung lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với thôn nông thôn mới kiểu mẫu (Ngọc Mỹ, Phú Thạnh, Quý Ngọc, Phú Bình); 3) Tiếp tục tổ chức giám sát công trình: Trụ sở Công an, thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú và Nghiệm thu mặt bằng công trình: Mương thoát nước thôn Phú Quý, Quý Ngọc và công trình: Tuyến đường bê tông từ nhà bà Thuý đến Trạm Bơm Tam Phú.
       Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Phú
       11. Mặt trận phường Phước Hòa: 1) Hướng dẫn, đôn đốc công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) của các khu dân cư; 2) Họp triển khai phối hợp phát động phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy", tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư nhân ngày hội Đại đoàn kết (18/11); 3) Phối hợp xét, đề xuất công nhận khu dân cư văn hóa năm 2023.
       Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Hoà
       12. Mặt trận phường An Mỹ: 1) Ban hành Quyết định thành lập Tổ giám sát công trình: nâng cấp sử chữa tuyến Bế Văn Đàn và tuyến hành giám sát thi công; 2) Họp Ban quản lý dự án, rút kinh nghiệm các nội dung liên quan đến công tác xây dựng cơ bản; 3) Tham mưu Đảng ủy quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 11/5/2023 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chử xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam”; 4) Tiếp tục phát động hưởng ứng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” tại khối phố Mỹ Hiệp.
       Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Mỹ
       13. Mặt trận phường An Xuân: 1) Thành lập Ban Giám sát đầu tư cộng đồng công trình bê tông và thoát nước Kiệt 39 Tiểu La - Trần Dư; 2) Tiếp tục triển khai kế hoạch và phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” đến các khu dân cư; 3) Chỉ đạo hướng dẫn Ban CTMT phối hợp triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; 4) Làm việc với Tịnh xá Ngọc Kỳ triển khai ra mắt mô hình Tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; 5) Phối hợp họp Hội đồng xét nguồn gốc sử dụng đất; 6) Họp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đánh giá, xếp loại hoạt động Ban công tác Mặt trận năm 2023.
       Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Xuân
 

Nguồn tin: Tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DDK
DTC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây